Keskkonnasõbralik ökopoodide kaup

Ökopoodides pakutav kaup on väärtuslik seetõttu, et tagab ka meie järeltulevatele põlvedele puhtama keskkonna. Kuidas see aga saavutatakse?

Ökopoodide kauba tootmisel majandatakse jätkusuutlikult ning keskkonnasõbralikult. Iga liigutus planeeritakse hoolikalt ning igal sammul tegutsetakse loodusega maksimaalses kooskõlas, säilitades seejuures tasakaalustatud aineringluse.

Mahetootmisest ökopoodidesse tulev kaup on jäänud puutumata nii sünteetilistest väetistest kui ka taimekaitsevahenditest. See tagab lisaks puhtale keskkonnale ka parema tervise.

Ökopoodi toodava toidukauba kasvatamisel säilib looduses loomulik liigirikkus. Mahekauba tootjad väldivad anorgaanilisi väetiseid, kasutavad vahekultuuride kasvatamist ning külvavad sekka ka liblikõielisi. Sellega tagavad nad mulla hea koostise säilimise, mis omakorda  hoiab alles loodusliku liigirikkuse.

Ökopoodides pakutava liha tootmisel on loomade heaolu olnud esmatähtis. Õnnelike kanade ning vabapidamisel veiste pidamiseks õigete tingimuste loomine on küll kallim lahendus, kuid tagab loomade heaolutunde. Paljud usuvad, et sellise liha söömine on ka inimesele tervisesõbralikum.